دکتر محبوبه غریب لکی
Search
Close this search box.
زایمان و بارداری

با دکتر محبوبه غریب لکی بیشتر آشنا شوید

خدمات دکتر
محبوبه غریب لکی

کنترل بارداری پرخطر

سونوگرافی سه بعدی

سونوگرافی NT

غربالگری های بارداری

آزمایش آمنیوسنتز

درمان سقط مکرر

زایمان سزارین

زایمان طبیعی