سونوگرافی داپلر در بارداری چه ضرورتی دارد؟

سونوگرافی داپلر در بارداری جهت بررسی سرعت و میزان گردش خون در رگ ها است. این سونوگرافی یک روش غیر تهاجمی است و از طریق انتقال امواج صوتی با فرکانس بالا (اولتراسوند) ، جریان خون در رگ های خونی را اندازه گیری می کند.  در حقیقت سونوگرافی داپلر یک روش تصویربرداری است که تلفیقی از … ادامه خواندن سونوگرافی داپلر در بارداری چه ضرورتی دارد؟